Project
Omschrijving

FibreMax ontvangt subsidie voor het project Wikkelmachine 2.0. Doel van het project is een installatie te ontwikkelen waarmee men kabels kan produceren die ongeveer 5 keer zo sterk zijn als de gangbare maximale kabelsterkte. De ambitie is een breakload van 2.800 ton waarmee één kabel sterk genoeg is om 2.800 auto’s of 56 jumbojets aan gewicht te dragen.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe productie-installatie, zijn er drie belangrijke issues:

  • Het controleren en doseren van de draadspanning
  • Het compenseren van de kruisslag
  • De energiehuishouding

Er is veel energie nodig om de draden op de juiste spanning te houden. Met name bij het remmen komt er veel warmte vrij. Om oververhitting van de machine te voorkomen, heeft men extra faciliteiten nodig om de warmte af te voeren. In plaats van de warmte-afvoerfunctionaliteit op te schalen, wil men een alternatief werkingsprincipe ontwikkelen waarmee het remsysteem geen warmte maar elektriciteit oplevert die hergebruikt kan worden. Als dit lukt wordt het energieverbruik sterk gereduceerd en het proces enorm verduurzaamd.

Project description

FibreMax receives a subsidy for the Winding Machine 2.0 project. The aim of the project is to develop an installation that can produce cables that are approximately 5 times as strong as the usual maximum cable strength. The ambition is a break load of 2,800 tons, with which one cable is strong enough to carry 2,800 cars or 56 jumbo jets.

When developing a new production installation, there are three important issues:

  • Compensating for the cross beat
  • The energy management
  • Controlling and dosing the thread tension

A lot of energy is needed to keep the wires at the correct tension. Especially when braking, a lot of heat is released. To prevent the machine from overheating, additional facilities are required to dissipate the heat. Instead of scaling up the heat dissipation functionality, the aim is to develop an alternative operating principle with which the braking system does not generate heat, but the electricity that can be reused. If this is successful, energy consumption will be greatly reduced and the process will be made more sustainable.